Contact Us       Facebook Twitter

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าสมาชิก

1. โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด โดยมีให้เลือกระหว่าง

 

 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม เลขที่บัญชี 001-2-68016-5   
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ
สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 101-7-77061-9
   

 

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
(สำหรับผู้สมัครผ่านหน้า Website ไม่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เฉพาะกรณี Download ใบสมัครเท่านั้น)